ADMIN:

1) Først og fremmest skal alle reglerne for serveren overholdes. Admins skal være de gode eksempler. 

2) Man skal ALTID have clantag på [GHDK] og sit eget nick. Det tillades dog at man skifter nick og clantag, hvis man sidder i spec, og optager demo af evt cheater. Der skal være clantag på Steam og Serveren. Ps. Husk at informere de andre admins hvis der skal tages demo. (@admin  “tekst”, og så det kun admins der kan læse det du skriver). 

3) Husk at bruge hjemmesiden/amxbans og sourceban jævnligt. Der kan være bans, info fra andre admins eller andre ting som i skal forholde jer til. 

4) Alle klager over bans skal tages seriøst. Folk skal ikke adde admin på steam. Alle klager kan kun ske via hjemmesiden. Hvis begge parter er enige er det ok evt. at tage den over Teamspeak. 

5) Folk kan kun unbannes af admin som har lavet bannet, Som undtagelse kan CL i fællesskab ændre en admins ban. (Man kan dog godt få ændre perioden/længden for bannet fra f.eks permban til 100 dage hvis der vedtages ændring af oprindelig admin eller CL) 

6) Magtmisbrug accepteres ikke. Dette vil sige, at hvis i ikke selv overholder serverreglerne eller admin reglerne. Får man en advarsel af [CL], ved gentagelse får man frataget sin admin rettigheder, Og det selvom man har betalt for dem. 

7) Det er ikke tilladt at skifte map eller lave en vote, Dette skal gøres via “RTV” Som er et installeret plugin på serveren. Dette ses som magtmisbrug. Der tilades dog at admin laver en map vote, hvis der er 5 eller færre folk på serveren, 

8) Det er ikke tilladt at slap/slay andre spillere for sjov, Dette ses som magtmisbrug, Slap er dog tilladt hvis man når at se at ham der har bomben går til det forkerte site for at plante i de runder hvor der er under 4 CT’er. 

9) Det er ikke tilladt at skifte sine venner over på ens eget hold bare fordi man gerne vil spille med dem. Holdene skal være fair og bliver kontrolleret og ændre af “PTB” Som er et installeret plugin på serveren. Dette ses som magtmisbrug. 

10) Start med at give en advarsel hvis i mener at en person går over grænsen. Dette kan være pga. TD/TK, dårlig opførsel osv. Hvis personen fortsætter så start med at give et kick og se om det hjælper. 

11) I tilfælde af ban, Start med at give mindre bans. Hvis det ikke hjælper på personens opførsel, så lav et længere et. 

12) Permenent Ban, skal kun bruges i tilfælde af cheat. Eller hvis en person over længere tid, ikke har forbedret sig af sine tidligere midlertidige bans. 

13) Man kan ikke bane en dansk spiller for cheat uden en demo, Hvis der er nogen som helst tvivl skal der laves en sag under forum. Udenlandske spillere behøver ingen demo for cheat. 

14) Man kan ikke banne en spiller bare fordi han er for god eller at man ikke kan lide ham. Det er et forkert signal at sende. 

15) Er der nogle tvivl fælles afsteming